Mart 4, 2020

Yaratıcılık Emek İster

Okul öncesi dönemde ve ilkokulda yaratıcılığı nasıl destekleyebilirsiniz? Özel Sezin Okulu Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı Semra Bolat öğretmenler ve ailelere çeşitli önerilerde bulundu.

Okul öncesi dönemde çocuk, kendine özgü olağanüstü bir dünyada yaşar. Bu dünyayı renkler, çizgiler ve dokularla kağıda dökerken sevgisini, problemlerini, başarılarını ve sevinçlerini yansıtır. Semboller ve şemalardan yararlanır; renk kullanımı sınırlı olduğu için genellikle mavi, sarı ve kırmızı gibi ana renkleri tercih eder. Biçime dönüşen çizgiler oldukça yalın ve kendine özgüdür.

Bade Yaprak (5 yaş)

Sanat eğitiminin bu süreçteki amacı yaratıcı düşünme becerisi olan bireyler yetiştirmek, çocuğa sanatsal bakış açısı ve estetik değerler kazandırmaktır. Çocuk, sanatsal etkinlikler yoluyla yaşayarak öğrenir ve kendi anlatım biçimlerini kullandıkça deneyim kazanır.

Okul Öncesi ve İlkokulda Yaratıcılığı Geliştiren Etkenler

 • Okul öncesinden 4. sınıfın sonuna kadar öğrenciye bol malzeme vererek onu özgür bırakın. Yeni şeyler deneyebileceği, gerekirse yalnız kalıp hayal kurabileceği, hareketlerinin kısıtlanmayacağı, davranışlarının sorgulanmadığı ama aynı zamanda sorumluluk da alabileceği bir ortam yaratın.
 • Yaş ilerledikçe görsel ve duygusal algı gelişir, renk ve biçim önem kazanmaya başlar. Bu dönemde çocuğun sık sık renkli çalışmalar yapmasını sağlayın.
 • Lekesel çalışmalarda ritim duygusunu, kompozisyonu ve renk armonisini öne çıkarın.
 • Kurşun kalemden uzak durarak renklerle tonlama yapmanın yollarını öğretin ve özgün çizimlerini bozmamasına özen gösterin. Çocuk, perspektif duygusunu kurşun kalem tonlamaları ile değil çağdaş sanattaki gibi renk perspektifi ile edinir.
 • Müzelere ve sergilere götürerek geçmişteki ve günümüzdeki sanat olaylarını fark etmesini sağlayın. Müzelerde basit bir dille resim okuması yapmak, sanatçının ne yapmak istediğini anlamasına da yardımcı olacaktır.
 • Dikkatini toplumsal olaylara ve doğa olaylarına çekin. Gökyüzündeki tonlardan kuşların hareketlerine, sokak yaşamından vitrinlerdeki renkliliğe pek çok şeyden yararlanabilirsiniz.
 • Çocuklar ilkokulun sonlarına doğru soyut düşünceden somut düşünceye geçer ve çevrelerini daha iyi algılamaya başlarlar. Bu dönemde diğer derslerle bağ kurarak kendi anlatım ortaya çıkarmalarını sağlayın.
Doğa Aktulga (8 yaş)

Görsel Sanatlarda Ev Desteği Nasıl Olmalı?

 • Çocuğunuz yapmak istediği işleri rahat bir ortamda deneyimleyebilmeli. Bu nedenle öncelikle kendisine sorumluluğunu üstlenebileceği bir alan tanıyın. “Odanı kirlettin” gibi sözlerle özgüvenini sarsmayın.
 • Yaşına uygun kitapları okuması ve hayal kurması için onu cesaretlendirin.
 • Ev dışında yaptığınız etkinlikler üzerine konuşarak toplumsal olayları fark etmesini sağlayın.
 • Müze, sergi, sinema, tiyatro, konser, bale vb. etkinlikler sonrasında gördüklerini ve dinlediklerini sanatsal bir şekilde aktarması için ona destek olun, fikir alışverişinde bulunun. Bu çalışmaları bir süreliğine evinizde sergileyerek başarı duygusunu tatmasına fırsat tanıyın. Çalışmaları ayrıca günün çeşitli zamanlarında, değişen ışığa göre yorumlayarak sözel ifade becerilerinin gelişmesine de katkıda bulunabilirsiniz.
Selin Alan (9 yaş)

Unutmayın ki yaratıcı çocuk buldukları ile yetinmez. Hep daha fazlasını, daha ötesini merak eder. Merak ettikçe kurcalar, öğrenmeye çalışır. Olayları başkasının göremediği şekilde görebilir ve geleceğini planlarken çok yönlü düşünebilir. Risk almayı sever ve çözüme değişik yollardan ulaşır. Değişen durumlara rahatça uyum sağlayabilir, özgür ve akılcı davranır. Yaratıcı çocuk kendiyle ve çevresiyle barışıktır. Kolay ilişki kurarak mutlu toplumların temelini atar.

Kaynakça:

Abacı, Oya. Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Görsel Sanat Eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, 2003.

Gökaydın, Nevide. Eğitimde Tasarım ve Görsel Algı. Ankara: Sedir Yayınevi, 1990.

Resim: Civan Fırat Başar (6 yaş)

1


YORUM YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


© 2021 Eğitim ve Ötesi