Aralık 10, 2014

Tasarım Odaklı Düşünme ve Eğitim

Tasarım odaklı düşünme sınıfımızı, okulumuzu daha iyi şartlara kavuşturmak için kullanacağımız bir metot, bir yol haritası olabilir.

Tasarım odaklı düşünme olarak tanımlanan metodoloji herhangi bir işi veya mesleği alışılmadık ve sıra dışı sonuçlara götürecek, ispatlanmış ve tekrarlanabilir bir problem çözme protokolüdür.
Mark Dziersk

Sorular ve cevaplar, insanoğlunun yeni bilgi edinmek ve yeni yaşam şekilleri yaratmak için geliştirdiği iki en güçlü yaklaşımın temelleridir: bilim ve teknik (mühendislik).

Bilim insanları dünyaya şöyle sorularla yaklaşırlar: Niye gökyüzü mavidir? Evrendeki en küçük partikül nedir? Kansere ne neden olur? Fosil yakıtların n iklime etkileri nedir?  Daha sonra cevapları keşfetmek ve doğrulamak için çok güçlü bir method olan bilimsel deney metodunu kullanırlar.

Diğer yandan mühendisler ve mucitler, problemleri zorlamakla, onlara meydan okumakla motive olurlar: Bu uçağı nasıl daha güvenli uçurabilirim? Daha fazla veriyi daha küçük yere nasıl sığdırabilirim? Güneş enerjisini evleri ısıtmak için nasıl kullanabilirim? Mühendisler problemlere buldukları çözümleri tasarlamak, ortaya çıkarmak ve test etmek için farklı bir method kullanırlar: tasarımcı düşünce metodu.

Bilim insanları bir açıklamayı ve varsayımı test etmek için deneyler yaparlar. Mühendisler ise çözümlerinin işe yarayıp yaramadığını anlamak için prototipler ve yeni tasarımlar geliştirirler. Günümüzün problemlerine hem bilimsel hem de mühendislik metodlarıyla yaklaşmak modern hayatın yeni bilgi, beceri ve inovasyonalarının hızla ilerlemesi anlamına gelecektir.  Sanat ve kültür alanında olduğu kadar politik ve sosyal yapılarda da ilerlemeye destek olacaktır.  

Eğitimde Tasarım Odaklı Düşünme

Tasarım odaklı düşünme, herkesin daha iyi bir gelecek yaratma motivasyonunun bir parçası olabileceğine olan inanç ve bir zorluk ile karşılaşıldığında harekete geçme sürecidir. Böyle bir iyimser yaklaşıma eğitimde de ihtiyaç var.

Tasarım odaklı düşünme sınıfımızı, okulumuzu daha iyi şartlara kavuşturmak için kullanacağımız bir method, bir yol haritası olabilir.

Tasarımcı odaklı düşünmenin 5 basit basamağı vardır:

1. Empati yap – Problemi tanımla

Bir zorlukla karşı karşıyayım. Buna nasıl yaklaşabilirim?

2. Araştırma – Yorumlama

Bir şey öğrendim, onu nasıl yorumlayabilirim?

3. Fikir Üret

Bir imkan var, ne ortaya çıkarmalıyım?

4. Prototip Yap

Prototipin tasarlanması, planlanması ve ortaya çıkarılması. 

5. Test Et

Çözümün işe yarayıp yaramadığının test edilmesi. Bir şey denedim işe yaradı. Bunu nasıl geliştirebilirim.

Örnek

Öğrencilerin sınıfta daha rahat hareket etmesini isteyen bir ikinci sınıf öğretmeni, çocuklardan sınıfı yeniden tasarlamalarını istemiş. Çocukların sıkıntı duyduğu konuları tanımladıktan sonra birlikte çözümler geliştirmişler. Tahta ve duyuru panoları daha alçağa asılmış. Sınıfta çember halinde oturulacak bir düzen ortaya çıkarılmış. Ve yalnız kalıp düşünmek isteyenler için bir kübik köşe hazırlanmış.  Sınıfa kahvaltı etmeden gelen ve derse konsantre olamayan öğrenciler olduğu ortaya çıktığından sabah süt ve kek dağıtımı başlamış.

Yine tasarım odaklı düşünme kullanılarak müfredatı yenileyenler, velilerle ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak okul şartlarını iyileştiren öğretmenler mevcut.YORUM YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


© 2019 Eğitim ve Ötesi