Mayıs 21, 2018

“Olağanüstü” Bir Öğretmenin Özellikleri Nelerdir?

Ken Robinson yeni kitabı “You, Your Child and School”da (Siz, Çocuğunuz ve Okul) “Olağanüstü Öğretmenler”e değiniyor ve olağanüstü bir öğretmenin özelliklerini anlatıyor.

“Bir öğretmenin asıl görevi öğrencilerin öğrenmesine yardım etmektir. Ancak öğretmenlerin birçok başka görevleri de vardır. Dersleri planlamak, rapor tutmak, müfredatı takip etmek, toplantılara katılmak, velilerle görüşmek vs. Ayrıca öğrencilerin birbirleriyle olan davranışsal sorunlarını çözmek de eklenebilir. Üstüne kulüp dersleri, sene sonu gösterileri… Bir de tabii kendi özel hayatları var.

Öğretmenlik, talepkâr, çaba isteyen bir meslek. İyi bir öğretmen olmak için bilgi, beceri ve öğretme tutkusu gerekiyor. Kendilerini, öğrencilerinin başarısına adamış öğretmenler. Bu büyük bir sorumluluk ve olağanüstü öğretmenler bu sorumluluğu seve seve yüklenirler.

Öğrenmek, fiziksel egzersiz yapmak gibidir. Kimse sizin yerinize yapamaz. Çocuğunuz, görev duygusuyla her gün okula gidip, sırasında oturabilir. Ama bilgiler kendiliğinden kafasına girmez. Öğrenmek için öğrenmeyi istemesi ve bunu kendisi yapması gerekir. Öğretmenin rolü burada ortaya çıkar. Çocukları öğrenmeye teşvik etmeli ve onlara bu konuda yardım etmelidir.

Önceki nesiller, öğretmenin tahtanın önünde durup bütün sınıfa hitap ederek ders anlatmasına alışkınlar. Ancak günümüzde, iyi bir öğretmen öğrencilerle olan yaklaşımını kişiselleştirmeyi tercih ediyor. Öğrencileri daha küçük gruplara ayırarak veya birebir ders anlatarak gerekli yardımı ve motivasyonu sağlıyor.  Sadece genel bir yönerge vermek öğretmeye yeterli değildir. Öğrenmek; alıştırma, uygulama, deneyim, düşünce, tartışma, ilişki, zorluk ve ilhamla iç içedir. Olağanüstü öğretmenler bunu bilirler ve birden fazla rol üstlenirler. Bu rollerin en önemli dördünü şöyle adlandırabiliriz:  

  1. Kolaylaştırmak: Tarım ile eğitim arasında büyük bir benzerlik vardır. Çiftçiler ve bahçıvanlar hangi bitkinin hangi koşulda yetişeceğini ve büyüyeceğini bilir ve onlar için en doğru şartları hazırlar. Bu doğru şartlarda bitkiler kendileri büyür. Öğrenciler için de aynı şey geçerlidir. Olağanüstü öğretmenler çocuklara zorla bir şey öğretemeyeceklerini bilirler. Onlar çocuklarının öğrenmesi için en iyi ortamı hazırlar ve öğrenciler kendileri öğrenir. Olağanüstü öğretmenler ne zaman hangi öğretme tekniğinin işe yarayacağını bilirler. Bazen bütün sınıfa hitap ederler bazen kolaylaştırıcı grup aktiviteleri düzenlerler, bazen birebir koçluk yaparlar. İyi öğretmenlik, esneklik, yaratıcılık ve deneyim gerektirir.
  2. Angaje etmek: Olağanüstü öğretmenler öğrencilerini ilgili, meraklı ve öğrenme heyecanı içinde tutmayı bilirler. Öğrencilerini ellerinden gelenin en iyisini yapmaya teşvik ederler.Ders saatleri, katlanılan değil heyecanla beklenen bir zaman dilimidir.Sınıfa merak kıvılcımları serperler. Bu kıvılcımların neyi ateşleyeceği belli olmaz. Orta okul ve liselerde, sınıfı meraklı ve ilgili tutan şey, entelektüeloyunbazlıktır. Açık uçlu, entelektüel olarak sınırları zorlayan projeler sunan öğretmenler, çocukların ilgisini canlı tutmakta daha başarılı olurlar.
  3. Kendine güven aşılamak: Çocukların kendilerine güven duymalarını sağlamak çok önemlidir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir ayırım vardır. Yersiz ve abartılı övgüler, sahte bir güven duygusu aşılar. Bu da kendine güvenden çok kibir ve hadsizliğe varan yoldur. Gerçek kendine güven, bilgi ve becerilerin gelişmesiyle olur. Kişi zorlukların üstesinden bu özellikleri sayesinde geleceğine inanır. Olağanüstü öğretmenler, öğrencilerinin, öğrenme becerilerini geliştirmelerini sağlarlar. Kendi öğrenme becerilerine inanan çocuklar daha rahat odaklanabilir, daha derin düşünür, daha kalıcı ve hızlı bir şekilde öğrenir.  
  4. Yeteneği ortaya çıkarmak: Her öğrencinin iyi olduğu bir konu vardır. Ama bunu ortaya çıkarmak kolay değildir. Bazen kendi beklentilerimiz çocuğun becerilerini gölgeler. İyi öğretmenlerin antenleri hep açıktır. Çocukları tek tek gözlemlerler. Ve ayrıntıları kaçırmazlar. Hiç beklenmedik yerden, bir yazma, çizme, hitabet, müzik becerisi çıkabilir. Olağanüstü öğretmenler bu becerileri hisseder, yakalar ve geliştirilmesini sağlar.

Olağanüstü bir öğretmen olmak, öğretmek konusunda tutkulu ve becerikli olmayı gerektirir. Olağanüstü öğretmenler dersleri ve sınıfı rutinleştirmez. Sürekli yenilik getirirler. Dersler sıkıcılıktan uzaktır. Öğrencileriyle birlikte kendilerini de sürekli geliştirirler. Öğrencilerden gelen geri dönüşlere önem verirler. Her günkü derse hazırlıklı olarak gelirler. Geriye dönüp tekrarlar yaparak önceden koydukları hedefe ulaşırlar. Okulun ve çevrenin koşullarına aman vermezler. Şartlar ne olursa olsun sınırları zorlar, eldekileri en iyi ve yaratıcı şekilde kullanırlar.”YORUM YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


© 2021 Eğitim ve Ötesi