Etiket: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

    
  • Bu metin Özel Sezin Okulu Tohum Çemberi Birimi tarafından yazılmıştır. Hepimiz ikinci bir Dünya olmadığının farkındayız. Sınırlı doğal kaynaklarla birlikte nüfusun ve buna paralel olarak tüketimin, plastik kullanımının, karbon ayak izinin artması artık farkında olmaktan öteye gitmeyi

  • Dünya genelinde 51 milyon çocuk hâlâ okula gidemiyor. Oysa nitelikli eğitim tüm çocukların hakkı. Peki “kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek”, nasıl mümkün olabilir? Birleşmiş Milletler, 2030 yılının


© 2021 Eğitim ve Ötesi