Etiket: Nitelikli Eğitim

    
  • Dünya genelinde 51 milyon çocuk hâlâ okula gidemiyor. Oysa nitelikli eğitim tüm çocukların hakkı. Peki “kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek”, nasıl mümkün olabilir? Birleşmiş Milletler, 2030 yılının


© 2021 Eğitim ve Ötesi