Mayıs 8, 2019

Sınav Kaygısını Yönetmek: Aileler Ne Yapabilir?

Her öğrencinin sınav kaygısı hissetmesi doğaldır ancak önemli olan bu kaygıyı yapıcı ve motivasyonu artırıcı düzeyde tutmaktır.

Günümüzde gençler çeşitli konularda (sosyal ilişkiler, meslek seçimi, kişilik, aile ve ev yaşamı, sağlık vb.) kaygı hissetseler de bunlardan biri diğerleri arasında öne çıkıyor: sınav kaygısı. Anne-babalar pek çok gencin kâbusu olan bu kaygıyla baş etmeleri için çocuklarına destek olmalılar ancak öncelikle genel anlamda kaygının tanımını doğru yapmak gerekiyor.

Kaygı kişiye rahatsızlık veren olayın kendisinden değil, o olayın kişi için taşıdığı anlamdan kaynaklanır. Bir duruma yüklediğimiz olumsuz anlam kaygıyı tetikleyerek belli davranışsal tepkiler (gerginlik, huzursuzluk, konsantre olamama vb.) ve fizyolojik etkiler yaratır.

Sınav kaygısı konusunda da öğrencilerin ve ebeveynlerin sınava gereğinden fazla önem atfetmesi (başka bir deyişle sınavı geleceğe dair belirleyici tek etken olarak görmeleri) kaygıyı tetikliyor. Bunun yanı sıra aşırı mükemmeliyetçi yaklaşım ve olumsuz iç konuşmalar (başarısız olacağını ve yargılanacağını varsaymak) da kaygı düzeyinin yükselmesinde rol oynuyor.

Negatif etkilerine rağmen kaygıyı sadece bu yönleriyle ele almak doğru değil. Orta düzeyde kaygı uyarıcı etki yaparak sorumluluk duygusunu güçlendiriyor ve dolayısıyla başarıyı artırıyor. Bu nedenle kaygıyı tümüyle ortadan kaldırmak yerine yapıcı bir düzeyde tutmayı amaçlamalıyız.

Peki anne-babalar sınav kaygısını kontrol etmekte zorlanan gençlere nasıl yardımcı olabilirler?

  • Öncelikle çocuklarını kendi istekleri ve beklentileri doğrultusunda zorlamamalılar. Her çocuğun farklı bir kişiliğe ve potansiyele sahip olduğunu unutmadan onu ilgi alanları ve yeteneklerine göre değerlendirmeliler.
  • Uygun ortamları sağlayarak kendi çalışma takvimini ve sistemini oluşturması için onu teşvik edebilirler. Böylece sorumluluk anlayışının gelişmesine de katkıda bulunurlar.
  • Olumsuza odaklanmak ve neleri yapamadığını söylemek yerine onu başarılı olduğu alanlarda destekleyebilirler. Kendisine güvendiklerini belirterek elinden gelenin en iyisi yaptığına inandıklarını söyleyebilirler.
  • Kaygılarını paylaşmasına fırsat vererek ailesinden neler beklediğini, nasıl yardımcı olabileceklerini sorabilirler.

Sınav süreci aslında ebeveynlerin kendilerini test etmeleri için bir fırsattır. Elbette anne-baba ve çocuk arasında çatışmalar olacaktır ancak esas mesele sınavların geçici olduğunu unutmadan sağlıklı aile ilişkilerini sürdürülebilir kılmaktır.

İllüstrasyon: Calm ClinicYORUM YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


© 2019 Eğitim ve Ötesi