Haziran 15, 2016

“Selfie Sendromu”ndan Arınmış Başarılı Çocuklar Yetiştirmek

Günümüz dijital toplumunda ciddi bir empati açığı olduğunu ileri süren Dr. Michele Borba “Selfi Sendromu”nun zorbalık, sahtelik ve mutsuzluk kültürünü beslediğini söylüyor. Peki bunun panzehiri nedir?

Birçok kişi empatinin, sağlıklı bir gelişim için gerekli cesaret veya alçakgönüllülük gibi duygusal bir beceri olduğunu düşünür.  Ancak Dr. Michele Borba’nın yeni kitabına göre empati, sosyal-duygusal beceriler arasında çok daha önemli bir yer tutuyor ve çocukların başarısı ve sağlıklı gelişimi üzerinde ciddi rol oynuyor.

Bir eğitim psikoloğu ve ebeveynlik uzmanı olan Borba, yıllardır çocuk ve ergen gelişiminde empatinin rolü üzerine araştırmalar yapmakta ve geldiği noktada empatinin  sağlıklı, başarılı çocuklar yetiştirmekte anahtar konumda olduğunu öne sürüyor. “Unselfie” Why Empathetic Kids Succeed in Our All About Me World”  (Niye Empati Kurabilen Çocuklar Benmerkezci Dünyamızda Başarılı Olur?) adlı kitabında Borba karakter gelişimi, ebeveynlik ve eğitim alanlarındaki araştırmalarının yanı sıra çocuklarda empati kaslarını nasıl geliştireceğiniz konusunda da önerilerde bulunuyor. Günümüz dijital toplumunda ciddi bir empati açığı, eksikliği olduğunu ileri süren bilim insanı “Selfie Sendromu”nun zorbalık, sahtelik ve mutsuzluk kültürünü beslediğini söylüyor.

Peki bunun panzehiri nedir?  Öncelikle yetişkinlerin, çocuklarının derecelerine,notlarına ve test skorlarına odaklanmak yerine onlarda empatiyi geliştirmeye çalışmaları.

Gençler arasında son otuz yılda ciddi bir empati kaybı olduğunu gözlemleyen Borba bulgularında yalnız değil. Onun gibi empati eksikliği konusunda alarm veren ve değişimin gerektiğinin altını çizen birçok bilim insanı, araştırmacı bulunuyor. Psikolog ve yazar Daniel Goleman 1998 yılında Harvard Business Review’e empati kavramı ve önemi üzerine bir makale yazmıştı. Dr. Louis Cozolino, (The Neuroscience of Human Relationships (link is external) adlı kitabın yazarı) empatinin tüm insan ilişkilerinin merkezinde olduğunu öne sürmüştü. Yüzlerce araştırma da empatiyi hayatta başarı için temel bir beceri olarak tanımlıyor.

Çocuklarda Empati Geliştirmenin Dokuz Yolu

Borba çocuklarda empati kaslarının geliştirmek için dokuz temel ve öğretilebilir alışkanlık öneriyor. Bu alışkanlıkların içselleştirilmesiyle çocuğun hayat ı boyunca başarılı ve mutlu olabileceğini öne sürüyor.

  • Duygularının Farkına Varmak: Çocuklar  kendi duygularını tanımlayabildiklerinde başkalarının duygularını da anlamak konusunda bir okuryazarlık geliştirirler.
  • Manevi Bir Kimliğe Evrilmek: Kendini vicdanlı ve sorumlu bir kişi olarak tanımlayan çocuklar başkalarının düşünce ve duygularına değer vermeyi öğrenirler.
  • Farklı Bakış Açısı Geliştirmek: Çocuklar diğerinin perspektifinden bakabildiğinde daha fazla empati kurabiliyor, sorunları barışçıl bir şekilde çözüyor, daha az yargılıyor, farklılıkları önemsiyor, mağdurlar adına konuşabiliyor, daha yardımsever, dayanışmacı şekilde davranabiliyorlar.
  • Duygusal Hayal Gücü Geliştirmek: Kitap okuyan çocuklar başka dünyalara taşınır ve bu farklı dünyalar kalplerini dönüştürür.
  • Duyguları Yönetmek: Kendi duygularını tanımlayıp yönetebilen çocuklar, kendilerinin ötesine de bakabilir ve başkalarıyla empati kurar. Bu onları “selfi sendromu”ndan kurtarır. 
  • Vicdanlı Olmak: Vicdan bir kas gibidir. Ne kadar çalıştırılırsa kişinin hayatına o kadar nüfuz eder.
  • Başkalarıyla Dayanışmak: Takım çalışmasını öğrenen çocuklar “ben”den “biz”e geçer. Benmerkezcilikten kurtulup başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamaya çalıştığımızda kalbimizi de açarız. Empati her zaman “Biz” deneyimidir.   
  • Manevi Cesaret Kazanmak: Çocuklar manevi cesaret kazandıklarında sonuçlarına aldırmadan harekete geçerler. Adalet ve doğruluk  adına ayağa kalkma alışkanlığı edinirler. 
  • Değişimi Gerçekleştiren Olmak: Empati kurmayı içselleştirdiklerinde çocuklar geleceğin sorumlu vatandaşları olarak adalet ve doğrunun yanında olacaklardır ve gerçek değişimi gerçekleştireceklerdir.

Borba, M. (2016). Unselfie: Why Empathetic Kids Succeed in Our All-About-Me World. New York: Touchstone.

Kaynak: https://www.psychologytoday.com/blog/the-moment-youth/201606/what-every-child-needs-be-happy-and-successful

 YORUM YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


© 2019 Eğitim ve Ötesi